Portal pracy

Galeriapraca

Zobowiązania studentów

Studia obecnie nie nasuwają takich samych skojarzeń jak dawniej, z uwagi na ich ogromna dostępność, różnorodność i łatwość w uzyskaniu statusu studenta, a co więcej również statusu absolwenta uczelni, niezależnie od tego czy na poziomie państwowym, czy też prywatnym. Istnieje jednak wiele kierunków, do których należą w dużej mierze te o charakterze medycznym i kierunku ścisłe, wymagają wiele pracy i zaangażowania. Ponadto osoby ubiegające się o status studenta, spełniające wymagania rekrutacyjne, muszą także spełnić określone wymagania, w tym również przejść szkolenia z zakresu bhp. Bezpieczeństwo i higiena pracy na uczelni dotyczy przede wszystkim tych kierunków, w zakresie których realizowane są ćwiczenia praktyczne, najczęściej laboratoryjne. Kurs bhp wprowadzany jest na tych uczelniach w postaci osobnego przedmiotu, lub też jeśli nie ma takiej konieczności, krótkiego kursu, składającego się z dwóch lub trzech spotkań. W trakcie niego studenci dowiadują się o tym jakimi urządzeniami będą się posługiwać, jakie mają one działanie i jak się je obsługuje. Poznają także podstawowe odczynniki, które mogą wywołać niepożądane reakcje w kontakcie ze skórą i sposoby neutralizacji ich w przypadku tego kontaktu. Taka wiedza jest bardzo cenna i pomocna podczas pracy w laboratorium

Uczelniane zasady

Każda uczelnia specjalizuje się w nieco innych działaniach. Ich zasady przedstawiane są poprzez regulamin przedmiotu i regulamin ogólny. Każdy student, który uczestniczy w zajęciach, szczególnie tych odbywających się w salach o podniesionym stopniu ryzyka, a więc w Sali laboratoryjnej, fizycznej, czy technologicznej, zobowiązany jest do przejścia szkolenia z zakresu BHP, zapoznania się z zasadami obejmującymi ten dział i wykazaniem się ich znajomości w postaci testu, lub rozmowy. Pomimo ogólnego przedmiotu jakim jest BHP na uczelniach o profilu, chemicznym, biologiczny, przyrodniczym, czy matematycznym, każdy przedmiot jest realizowany zaczynając od wstępnego przedstawienia regulaminu sali i zasad pozwalających na prawidłowe realizowanie poszczególnych elementów i zachowanie bezpieczeństwa nie tylko swojego ,ale również współuczestniczących osób. Z tego też względu studenci podpisują stosowne dokumenty, które świadczą o tym, iż tematyka związana z BHP Sali i uczelni jest im doskonale znana i akceptują zasady panujące w niej. Działania te zabezpieczają nie tylko samych studentów, ale również władze uczelni ponoszące odpowiedzialność za działania odbywające się na jej terenie w czasie zajęć ćwiczeniowych, wykładów czy też projektów.

Rodzaje pracy

Istnieją różne rodzaje pracy, ściśle uzależnione od miejsca, w którym odbywają się one. To jaki wybierzemy zawód jest w większości przypadków zależne od nas i drogi kształcenia jakiej się podejmiemy. W zależności od tego w jakim miejscu owa praca jest realizowana, również aspekty z nią związane. Wpływają na bezpieczeństwo. Każda praca ma swój próg ryzyka, związany z wykonywaniem pewnych czynności zawodowych lub też obsługiwaniem maszyn. Dlatego obowiązkiem każdego pracownika jest zapoznanie się z zasadami BHP określonymi w ramach funkcjonowania danego zakłady. Pracownicy przechodzą często szkolenia, w zakresie pierwszych dni w pracy, pod okiem specjalistów i osób zatrudnionych do dbałości o higienę i bezpieczeństwo prac wykonywanych na terenie zakładu. Dotyczy to oczywiście przede wszystkim zakładów produkcyjnych, gdyż prace biurowe odznaczają się niskim stopniem niebezpieczeństwa związanego z ich wykonywaniem i realizacją powierzonych zadań. Podpisanie przez zatrudnionego pracownika dokumentu świadczącego o znajomości podstawowych zasad bezpieczeństwa jest zabezpieczeniem dla pracodawcy, w przypadku niefortunnych zdarzeń i wypadków związanych  nieprawidłową praktyką produkcyjną

Czy to jest potrzebne?

Pracodawca musi płacić za szkolenia BHP swoich pracowników. Tak naprawdę to naprawdę nie jest wielka kwota w porównaniu z tym jakie będą odszkodowania jeśli z niewiedzy ludzie doprowadzą do wypadu. Wtedy dopiero zacznie się ciąganie po sądach, które może bardzo źle się zakończyć dla firmy. Ludzie stracą pracę, bo zaraz zaczną się inne wnikliwe kontrole. Lepiej mieć potwierdzenie, że ludzie na takich szkoleniach byli, ale to czy coś z nich wynieśli czy nie to już ich problem, a nie pracodawcy. Każdy indywidualnie do tego podchodzi, bo już tacy jesteśmy. Większość z nas nie chce chodzić na szkolenia i tylko czeka aż one się zakończą. Nawet jeśli mamy je już któryś raz z rzędu to naprawdę nie zaszkodzi dowiedzieć się kolejny raz tego samego. Jak człowiek ma ciągle powtarzane to samo to w razie wypadku od razu wie co ma robić.  Szkolenia są bardzo potrzebne i trzeba robić wszystko żeby były one robione jak najczęściej. Nie ma drugiej takiej istoty na świecie, która byłaby wstanie wymyślać takie pomysły żeby tylko gdzieś podłożyć rękę czy nogę. Niby jesteśmy myślący, ale jak się czyta jakie w pracy zdarzają się wypadki to można w to powątpiewać.  Otwierajmy szerzej oczy, a wtedy nic sobie złego nie zrobimy.